GPX til SOSI, DXF og VGR

Konverterer en eller flere GPX-filer til SOSI-, DXF- eller VGR-format med UTM-koordinater.
Løsningen brukes selvfølgelig helt på eget ansvar!

GPX-filer (opptil 10 filer)

Konverter til

SOSI
Track
Objekttype
Temakode
Waypoint
Objekttype
Temakode
DXF
Track
Layer Legg hver linje på forskjellig layer
Waypoint
Layer Legg hvert punkt på forskjellig layer
VGR (illustrasjonsfil til GIS/LINE)
Track
Farge Forskjellig farge på hver linje
Linje
Waypoint
Farge Forskjellig farge på hvert punkt
Symbol
Symbolstørrelse (mm)

UTM-sone: